A MAGYAR FOTÓMŰVÉSZEK VILÁGSZÖVETSÉGE ÉLETMŰDÍJ KITÜNTETÉSE

1.- A Magyar Fotóművészek Világszövetsége azzal a céllal, hogy tisztelegjen az egyetemes magyar fotóművészet terén jelentőset alkotó magyar anyanyelvű fotóművészek előtt életműdíjat alapít. A díj A Magyar Fotóművészek Világszövetsége Életműdíj-nak nevezi el.

2.- A Magyar Fotóművészek Világszövetsége Életműdíj azoknak a rendes tagsággal rendelkező természetes személyeknek adományozható, akik a fotóművészet szakmai, közéleti és társadalmi területén kiemelkedő munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, kifogástalan magatartás tanúsítanak és ezzel a szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak.. A díj posztumusz is odaítélhető.

3.- A díjazandó személyre a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagjai tehetnek javaslatot, amelyet írásban, indoklással ellátva, minden év november 30. napjáig kell a szövetség vezető testületéhez eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy adatait, szakmai tevékenységét, a javaslat indoklását. Az elnökség dönt az életműdíj odaítéléséről. Beérkezett ajánlatok hiányában az elnökség tagjai önállóan is állíthatnak jelölteket a díj odaítélése érdekében.

4.- A díj évente egyszer 2 személynek adható, továbbá évente egy posztumusz díj adhat. a díj nem osztható meg és megfelelő jelölt híján nem adható ki. A jelölt számára a díj csak egyszer ítélhető oda és díjazottá csak az ünnepélyes díjátvétel után válik.

5.- A díj szimbolikus, többnyire oklevél, ennek ellenére ha a Magyar Fotóművészek Világszövetsége anyagi lehetősége megengedi a vezetőtanács kezdeményezheti a pénzbeli juttatást is a díjazottaknak. 6.- A díjat a Magyar Fotóművészek Világszövetségének elnöke ünnepélyes keretek között adja át az évente megrendezett közgyűlés alkalmával.

 

A Magyar Fotóművészek Világszövetsége által alapított és adományozott Az Év Fotóművésze cím adományozásának szabályzattervezete

 1. Az Év Fotóművésze cím elnyeréséért önkéntesen pályázók listáját a Magyar Fotóművészek Világszövetsége állítja össze és hozza nyilvánosságra. Csak azok szerepelhetnek rajta, akik a szövetség tagjai, és benyújtották határidőre a pályázati adatlapot. A részvétel további feltétele az, hogy a pályázó az értékelt időszakban legalább öt különféle, minősített kiállításon szerepeljen alkotásaival.

2. A listán való szereplés sorrendiségét az határozza meg, hogy az alkotók hány dokumentálható nemzetközi fotókiállításon szerepeltek és hány művel és milyen eredménnyel..

 3. Az elnökség csak azokat a nemzetközi fotókiállításokat fogadja el minősített kiállításoknak, amelyek FIAP vagy PSA patronálásúak.

 4. Minden kiállított (bemutatott) alkotás egy pontot ér. A díjazott alkotások három pontot érnek. Egy-egy kiállításon kategóriánként és témánként maximum öt kiállított (vetített) alkotás vehető figyelembe. Az  ún. körforgásos (Circuit) pályázatokon a külön FIAP számmal rendelkező kiállítások külön figyelembe vehetők.

 5. Társszerzők alkotása esetén a ponton arányosan osztoznak az alkotók.

 6. Az eredmények regisztrálása minden év január 1-jén kezdődik és december 31-én ér véget. A pályázatok zsűrizésének napja határozza meg azt, hogy melyik időciklusban vehető  figyelembe valakinek a teljesítménye. Amennyiben a külföldi kiállításokról csak december 31. után érkezik meg egy eredmény, akkor ezt már csak a következő évben lehet regisztrálni.

 7. A lista élére került alkotót minden évben a Magyar Fotóművészek Világszövetsége rendes évi közgyűlésén ünnepélyes keretek között vehetik át az Év Fotóművésze címet.

 8.  Az Év Fotóművésze címet háromszor elnyert alkotó harmadszorra az Örökös Fotóművész címet érdemli ki.

Az ÉV Fotóművésze - adatlap